Privacy is een belangrijk thema voor TC De Koddaert. Deze Privacy Policy verschaft u meer informatie over de types persoonlijke gegevens die we inzamelen als u deze site gebruikt en / of pagina’s ervan (de ‘Site’). Deze principes zijn van toepassing op persoonlijke identificatiegegevens zoals uw naam, adres, e-mail of andere contactdetails die u levert door de Site te gebruiken of die we opvragen.

· Bij het bezoeken van de Site en voor de meeste functies dient u geen persoonlijke gegevens op te geven. 

· TC De Koddaert kan niet-persoonlijke identificatiegegevens inzamelen die uw browser beschikbaar maakt telkens u een website bezoekt, zoals het Internet Protocol adres, het type browser, de browsertaal, de datum en het tijdstip van uw bezoek. We gebruiken deze gegevens om het gedrag van de gebruikers beter te begrijpen en ons aanbod te verbeteren.

· Als wij persoonlijke gegevens inzamelen of u vragen deze te leveren, zoals bij het inschrijven voor een dienst aangeboden op de Site, zullen we het gebruik en de verwerking van deze gegevens beperken tot het doeleinde waarvoor deze geleverd zijn of het doeleinde dat wij vermelden bij het inzamelen van de gegevens. Verder kunnen de gegevens verkregen via deze Site verwerkt worden door TC De Koddaert voor doeleinden als business prospectie en de promotie van producten of diensten. Als we de gegevens wensen te gebruiken voor andere doeleinden, zullen we u hierover informeren. 

· Bij uw eerste bezoek aan de Site wordt een cookie verstuurd naar uw computer die uw browser op een unieke manier identificeert. Een “cookie” is een bestandje dat naar uw computer wordt gestuurd als u een website bezoekt. We gebruiken cookies om de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren en om beter te begrijpen hoe mensen onze sites gebruiken. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies te aanvaarden. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verstuurd. Sommige features of diensten op de Site werken misschien niet naar behoren zonder cookies.

· We kunnen ingezamelde gegevens delen, zoals gebruikerstrends of het aantal gebruikers die een bepaald deel van de Site hebben bezocht. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens.

· We delen geen persoonlijke gegevens, in welke vorm ook, met andere bedrijven of individuen, zonder uw uitdrukkelijke instemming, zoals voorgeschreven door de wet of, indien dit onderworpen is aan een overeenkomst die de partijen verplicht om dergelijke data te verwerken, enkel op onze instructies, in overeenstemming met deze Privacy Policy, en met gepaste maatregelen voor vertrouwelijkheid en veiligheid. Als u geregistreerd bent met een account, kunnen we de gegevens delen met alle diensten en verdelers en partners, voor zover dit nodig is, om u een vlekkeloze ervaring te bieden en de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren.

· U geeft ons de toestemming om persoonlijke gegevens ingezameld op onze site op te slaan en te verwerken in ieder land waar TC De Koddaert of onze host providers faciliteiten hebben. Door deze Site te gebruiken, stemt u in met de transfer en het beschikbaar stellen van uw gegevens tussen deze faciliteiten, met een eventuele grensoverschrijdende transfer van uw gegevens. 

· We nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongemachtigde toegang of wijziging, publicatie of vernietiging. Verder beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot het TC De Koddaert personeel dat deze gegevens nodig heeft om op uw verzoeken in te gaan of om ons aanbod te leveren.

· In overeenstemming met de Belgische wet op gegevensbescherming hebt u het recht te weten welke persoonlijke gegevens verwerkt zijn en bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Bepaalde diensten op de Site kunnen evenwel niet geleverd worden zonder uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen en indien nodig deze te laten verbeteren.

· Voor sollicitaties hebben we een specifieke privacy policy in het respectievelijk gedeelte. Voor zover deze Privacy Policy geen kwestie behandelt, is de Wettelijke informatie op deze website van toepassing.